Lokal və Transmissiya şəbəkələri
WiFi şəbəkələri
Simsiz rabitədən əsasən inzibati bina daxilində yerləşən az sayda kompüter və fərqli coğrafi məkanlarda yerləşən filiallar arasında lokal şəbəkənin yaradılması üçün istifadə olunur. Simsiz rabitə vasitəsi ilə inzibati binadan 60 kilometr məsəfadə yerləşən filial və obyeklər arasındada LKŞ qurmaq mümkündür. Simsiz rabitə əsasında LKŞ-in qurulması, kabel və fiberoptik lif əsasında qurulmuş şəbəkələrə nəzərən dah tez və ucuz başa gəlir. Əsas mənfi xüsusiyyəti məsafə artdıqca informasiyanı ötürmə sürətinin aşağı düşməsidir. Kiçik məsafələrdə maksimal sürət 108 Meqabit/saniyədir.s