Təhlükəsizlik sistemləri
Yanğın mühəfizə siqnalizasiya sistemləri
Yanğın siqnalizasiya sisteminin əsas vəzifələri fəaliyyətinin təşkilati tədbirlərlə ilə birlikdə bu vəzifələr insan həyatının xilası və əmlakın saxlanması. Zərərin minimuma endirilməsi verən yanğında yanğın ocağının lokallaşdırılması və vaxtında aşkar olunmasından birbaşa asılıdır. Yanğın təhlükəsizliyi sahəsində yanğın siqnalizasiya sistemi qüvvədə olan normativ sənədlərə əsasən demək olar ki, bütün ictimai, istehsal və inzibati binalar və qurğular təhçiz olunur.s